arrow_drop_up arrow_drop_down

Privacyverklaring OnlineVakantiebeurs.com

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.


1.  Privacybeleid OnlineVakantiebeurs.com

2.  Gebruik van persoonsgegevens

3.  Verstrekking aan derden

4.  Profilering en cookies

5.  Beveiligen en bewaren

6.  Websites van derden

7.  Minderjarigen

8.  Wijzigingen in deze privacyverklaring

9.  Inzage en wijzigen van jouw gegevens

10. Autoriteit Persoonsgegevens

11. Inwerkingtreding

1. Privacybeleid OnlineVakantiebeurs.com

OnlineVakantiebeurs.com is een VOF, van en voor reizigers en reisexperts. Via onze websites bieden wij allerlei diensten aan leden en niet-leden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:


 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

TelefonischE-mail 


Post

+31(0)412785745

Dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12:30 uur


Via het contactformulier op onze website


OnlineVakantiebeurs.com, Service & Advies

Jan Deckersstraat 29, 5591 HN Heeze

2. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze lidmaatschappen, diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken. 


Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:


 • voornaam en achternaam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • gegevens over je gebruik van diensten en producten als je gebruik maakt van onze community
 • IBAN als je gebruik maakt van onze community
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een post in de community, je biografie of een bericht in het contactformulier
 • inloggegevens community
 • interesses
 • leeftijd
 • lidnummer
 • gegevens over je lidmaatschap van OnlineVakantiebeurs.com
 • profielnaam
 • schermnaam
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites


Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):


 • om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • om je inschrijving voor ons lidmaatschap, onze community of overige diensten te verwerken.
 • om je klacht over een bedrijf of je reactie op een klacht te verwerken.
 • om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.
 • om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij leden en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan aanbieden.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op OnlineVakantiebeurs.com.
 • om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses.
 • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze websites te verbeteren.

3. Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van Mollie en IMU als een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen voor onze lidmaatschappen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

4. Profilering en cookies

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je account en je aankopen) met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die jij hebt achtergelaten op, of via een van de websites van de Consumentenbond, te weten:


Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.


Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. 

Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

5. Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

6. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

7. Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

9. Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzingen. Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice van OnlineVakantiebeurs.com via de volgende gegevens:

TelefonischE-mail


Post


+31(0)412785745

Dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12:30 uur


Via het contactformulier op onze website


OnlineVakantiebeurs.com, Service & Advies

Jan Deckersstraat 29, 5591 HN Heeze

10. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 5 mei 2018.